Onderhoud aan servers

Op zondag 21 juli 2024 worden van 18.00 tot ongeveer 23.00 uur onze servers geupdate. Dit betekent dat de catalogus, mijn menu en de Wise-app tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Aanbod Primair onderwijs

Voor het onderwijs

Aanbod primair onderwijs

Scholen en bibliotheken hebben een gemeenschappelijk belang en werkterrein: de taalontwikkeling van kinderen. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, grammatica, begrijpend lezen en spelling. Kinderen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1.000 woorden per jaar.

Met deze programma’s helpt de bibliotheek je bij het verbeteren van de resultaten voor taal en het stimuleren van veel lezen, op school en thuis. Deze programma’s sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en bij de kerndoelen op school. Ook vind je programma’s gericht op het bevorderen van mediawijsheid.

Bekijk het jaarprogramma

Bibliotheek Gooi+ zet zich veel enthousiasme in om ook dit jaar te verrassen en te stimuleren als het gaat om leesbevordering en mediawijsheid. Bekijk het jaarprogramma voor ons aanbod.

Jaarprogramma Gooi+ (PDF)

Cultuur in de klas Huizen

Kinderen in Huizen kunnen op vele manieren in aanraking komen met cultuur. Docenten kunnen door de opzet van dit overzicht eenvoudig zèlf contact leggen met de aanbieders. 

Naar aanbod Cultuur in de klas

Bibliotheek op school (dBos)

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Ga naar de Bibliotheek op school


Extra

Buiten dit jaaraanbod om bieden wij ook een programma aan rondom het boek 'De wereld van Max : onderduiken en in het verzet'. 

  • Heb je interesse of een vraag over ons aanbod voor scholen?